Meteen naar de inhoud

wat is GELIJKEKANSEN .WORKS?


Burgerinitiatief

Competenties

Onze toekomst

Gelijkekansen.works is een burgerinitiatief. Opgericht en gesteund door ondernemers en juristen. Wij willen een platform opzetten voor werving en selectie. Dit platform heeft als doel werkzoekenden en bedrijven/organisaties te dienen die wars zijn van puur discriminerende identiteitspolitiek (quota’s) en die enkel en primair vaardigheden en kennis als selectiecriteria hanteren.

Hoe pakken wij het aan?

Wij begrijpen dat er in de samenleving veel beroering bestaat over deze discriminerende quota’s. Steeds meer werkzoekenden krijgen hier in negatieve zin mee te maken.

Onze aanpak is gericht op bewustwording en op het opzetten van het eerste werving selectie platform wat enkel haar diensten biedt aan partijen die primair geselecteerd willen worden en willen selecteren op basis van competenties en werkervaring.

“Koppelt vraag en aanbod van partijen die uitgaan van competenties en niet van identiteitspolitiek”

Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar op basis van competenties. Wij werken voor bedrijven die kandidaten selecteren op basis van kennis, vaardigheden en werkervaring en wij werken voor werkzoekenden die geselecteerd wensen te worden op basis van hun kwaliteiten in plaats van hun etniciteit, gender, religie en politieke voorkeur.

“brengt In kaart welke bedrijven werven en selecteren op basis van competenties en niet op basis van diversiteitscriteria”

Wij zijn tegen elke vorm van discriminatie en bij uitstek ideologisch gedreven arbeidsdiscriminatie.

Gelijkekansen.works en haar partners zullen niet meewerken aan het normaliseren van door de politiek gedreven arbeidsdiscriminatie.

“Creëert bewustzijn over discriminatie van werkzoekenden die niet tot de quota groepen behoren”

Wij kunnen alleen aan de slag gaan als wij in voldoende mate gesteund worden door de samenleving. Door jou. Zonder jouw inbreng, steun en ideeën lukt het niet om een megaproject als Gelijkekansen.works tot een succes te maken.

Daarom vragen wij aan jou een financiële bijdrage. Wij vragen ook om het initiatief onder de aandacht te brengen bij jouw kennissen, collega’s en vrienden. Alleen dankzij jouw steun kunnen wij onze missie volbrengen

Tot slot zijn overheid, banken, werkgevers- en werknemersorganisaties ook al helemaal gericht op het financieren en steunen van juist die initiatieven die WEL deze giftige identiteitspolitiek hoog in het vaandel dragen. Dit politiek ecosysteem draait op volle toeren.

Zonder jouw hulp kunnen we het niet

Laat zien waar je voor staat