Meteen naar de inhoud

Waarom GELIJKEKANSEN .WORKS?


Geen werk voor je

Buitengesloten

Geen toekomst

Nederlanders worden in het zoeken naar een baan steeds vaker geconfronteerd met identiteitspolitiek wat tot uiting komt in het bevoorrechten van sollicitanten die tot zogenaamde “slachtoffergroepen” behoren. Deze “slachtoffergroepen” zijn gebaseerd op onder andere etniciteit, gender en seksuele voorkeur. Één groep valt daar sowieso buiten: witte mannen.

“Minister Van Engelshoven komt vandaag, samen met organisaties in het hoger onderwijs, met een actieplan om universiteiten diverser te maken. Op de instellingen werken nu nog te veel witte mannen en dat moet anders, vinden ze.”

Dit heeft tot gevolg dat burgers die niet tot deze door de politiek benoemde slachtoffergroepen behoren – waarvoor nota bene quota’s in het leven zijn geroepen – zijn verworden tot tweederangsburgers die ongeacht buitengewone vaardigheden en kennis altijd tweede keus zullen zijn in een sollicitatietraject.

Wat is gelijkekansen.works?

Gelijkekansen.works is een burgerinitiatief. Opgericht en gesteund door ondernemers en juristen. Wij willen een platform opzetten voor werving en selectie. Dit platform heeft als doel werkzoekenden en bedrijven/organisaties te dienen die wars zijn van puur discriminerende identiteitspolitiek (quota’s) en die enkel en primair vaardigheden en kennis als selectiecriteria hanteren.

Hoe pakken wij het aan?
Wij begrijpen dat er in de samenleving veel beroering bestaat over deze discriminerende quota’s. Steeds meer werkzoekenden krijgen hier in negatieve zin mee te maken.

Onze aanpak is gericht op bewustwording en op het opzetten van het eerste werving selectie platform wat enkel haar diensten biedt aan partijen die primair geselecteerd willen worden en willen selecteren op basis van competenties en werkervaring.

De weg naar succes


Samen een betere toekomst

Succes!

Voor een mooiere wereld

Zonder jou kunnen we het niet

In buitengewone tijden zijn buitengewone projecten noodzakelijk.

Wij kunnen alleen aan de slag gaan als wij in voldoende mate gesteund worden door de samenleving. Door jou. Zonder jouw inbreng, steun en ideeën lukt het niet om een megaproject als Gelijkekansen.works tot een succes te maken.

Daarom vragen wij aan jou een financiële bijdrage. Wij vragen ook om het initiatief onder de aandacht te brengen bij jouw kennissen, collega’s en vrienden. Alleen dankzij jouw steun kunnen wij onze missie volbrengen

Tot slot zijn overheid, banken, werkgevers- en werknemersorganisaties ook al helemaal gericht op het financieren en steunen van juist die initiatieven die WEL deze giftige identiteitspolitiek hoog in het vaandel dragen. Dit politiek ecosysteem draait op volle toeren.

Diversiteit in bedrijf is een initiatief van de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers: Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV en VCP. Diversiteit in bedrijf wordt mede financieel mogelijk gemaakt door de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP, het centrale overlegplatform van de gezamenlijke sector werkgevers en werknemers bij de overheid) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Diversiteit in bedrijf

Waarom?

Dit is het nieuwe en puur discriminerende werven en selecteren op basis van de diversiteitscriteria die heden ten dage gepropageerd wordt door de regering, media, corporaties en onderwijs. Het normaliseren van pure discriminatie op basis van identiteitspolitiek.

Deze organisaties bevorderen en promoten het discriminerende diversiteitsbeleid.

Laten we het samen beter doen. Bij ons heb je gelijke kansen, stuur je CV en een begeleidende brief. Wij gaan dan aan de slag voor je.

Dus nogmaals wij hebben uw hulp nodig in de vorm van gebruik maken van onze dienstverlening en/of sponsoring.

Zonder jouw hulp kunnen we het niet

Laat zien waar je voor staat