Meteen naar de inhoud

diversiteit en pes

Het PES model:
Een model die de wording van een sociaal construct blootlegt en hoe dit sociaal construct vervolgens wordt uitgedragen door de pijlers van het politiek ecosysteem.

Het Politiek Ecosysteem Media (MSM) MSM is de poortwachter en uitdrager van identiteitspolitiek Politiek Regering alloceert budget voor diversiteitsdoctrine en propageert deze doctrine Bedrijven Bedrijven stemmen hun HR-beleid af op deze gesubsidieerde doctrine Werving en Selectie

Verder laat het model zien wat de uitwerking van de propaganda van het sociaal construct is op de cultuur van een land en op de invulling van de verzorgingsstaat (onder andere uitkeringen en toeslagen). Lees verder over Het Politiek Ecosysteem.

Het huidige HR beleid is aantoonbaar polariserend en anti-man (virfobie).